גירושין הנו הליך מורכב וטעון רגשית, ודבר זה מתעצם פי כמה וכמה כאשר מדובר בגירושין במהלך הריון. את הגירושין ניתן לבצע בדרך של הסכם גירושין או בהגשת תביעה בבית המשפט וחשוב לקבל סיוע של עורך דין גירושין בחיפה שיסדיר את הנושאים הקשורים לילד העתיד להגיע לעולם.

גירושין בהריון זו סיטואציה מטלטלת ומורכבת עד מאוד, מבחינה רגשית ומשפטית. חיי הנישואין מציבים אתגרים משמעותיים מבחינות רבות, שכן לפעמים במהלך ההריון מתגלים פערים שקשה לגשר עליהם וגורמים נוספים היוצרים בעיות וריבים רבים.

כל הליך גירושין מלווה בקשיים, בכאבים ובהתמודדויות שאינן פשוטות, בין אם הוא נעשה בהסכמת שני הצדדים ובין אם מדובר ביוזמת צד אחד בלבד. על אחת כמה וכמה, כשהליך הגירושין מתבצע במהלך הריון. שאז, לצד התקווה, ההתרגשות וההכנות ללידה הקרבה, צריכים ההורים העתידיים לדון ולהכריע בסוגיות כגון תשלום מזונות והסדרי ראייה עבור צאצא שטרם הגיח לאוויר העולם.

הסכם גירושין במהלך הריון

על מנת להביא לסיומו המהיר של הליך הגירושין עבור שני הצדדים, וכדי להימנע ממתחים מיותרים עבור האישה ההרה במהלך ההיריון, מומלץ שתנסו להגיע להסכמות בנושאים השונים שאותם יש להסדיר ותחתמו על הסכם שייערך וינוסח על ידי עורך דין גירושין בחיפה. באופן הזה, תוכלו לסיים את חיי הנישואין בצורה מכובדת ונעימה, בלי מאבקים משפטיים מיותרים ואף לחסוך בעלויות ובזמן יקר.

בעבר, התפיסה הרווחת היתה כי אי אפשר לערוך הסכם לגבי עובר שטרם נולד. אולם, בשנים האחרונות תפיסה זו השתנתה, והתחזקה הגישה לפיה אישור הסכם גירושין בהריון תואם ומדגיש את עיקרון טובת הילד. לכן, נקבע כי עוד במהלך ההריון יש לתת מעמד משפטי תקף לזכויות ולחובות של כל אחד מההורים העתידיים כלפי העובר, ילדם העתידי.

חשוב לזכור, כי בד בבד עם סיום הנישואין והחיים הזוגיים, מתחיל פרק ההורות המשותפת. לפיכך, אופן הניהול של הליך הגירושין הוא משמעותי ביותר. כדאי שתעשו כל שביכולתכם לצלוח אותו בצורה היפה ביותר, על מנת שתשמרו על התקשורת ביניכם כהורים עתידיים וכדי שתוכלו להעניק לתינוק שייוולד תא משפחתי חם, בריא ומחבק.

הסכם הגירושין צריך להכיל התייחסות לנושאים הבאים: הסדרת הגט, חלוקת רכוש משותף, מזונות הילד והסדרי ראייה. על פי חזקת הגיל הרך, בעת הליך גירושין, ילדים עד גיל 6, עוברים למשמורת מלאה של האם.

מבחינת הסדרי ראייה, בשנתיים הראשונות נהוג לקבוע לאב הסדרי ראייה יחסית מצומצמים, אך כאשר הילד גדל ניתן כמובן להרחיב אותם ולכלול גם לינה. כמובן, שהכול כפוף למסוגלות ההורית שיפגין האב שבו מדובר ובטיב הקשר בינו לבין הילד.

יש להדגיש, כי רצוי מאוד להגיע להסכמות לגבי המשמורת והסדרי הראייה, ולהימנע ממאבק משפטי מיותר. אם ישנה הסכמה, יש לעגן אותה בהסכם הגירושין בצורה בהירה, ולציין בו את פרטי הסדרי הראייה והיקפם, בהתאם לתקופות השונות לפי גיל הילד.

מלבד זאת, ישנן מספר נקודות רלוונטיות שחשוב להתייחס אליהן ולהוסיף להסכם הגירושין עוד בהתחלה:

  • הוצאות ההריון והלידה: ההסכם צריך להורות במפורש, כי הצדדים מתחלקים באופן שווה במימון כל ההוצאות, לדוגמה הוצאות בגין בדיקות רפואיות. רצוי גם להוסיף כי האישה ההרה מתחייבת להודיע לאב על כל בדיקה רפואית או שינוי חלילה במצב ההריון.
  • מעמד הלידה: חשוב לציין בבירור כי על האישה ההרה להודיע לאב לפני שהיא צפויה להיכנס לחדר הלידה, וכי האב רשאי להיות נוכח במהלך הלידה( אם אין מניעה כלשהי) או שיש באפשרותו לחכות מחוץ לחדר הלידה ולהיכנס לחדר ברגע בו מתרחשת הלידה עצמה.
  • גידול הצאצא: כל ההחלטות לגבי גידול הילד צריכות להתקבל בהסכמה ובשיתוף הדדי, לרבות הסדרי הראייה וסוג המשמורת (שיכולים להיעשות בצורה מדורגת לפי גיל התינוק). חשוב לציין במדויק את המרחק מבחינת מקום המגורים, היכן יתגורר הילד, באיזו מסגרת חינוכית ילמד ועוד.

רצוי להקפיד על התנהלות הגיונית, שקולה ומחושבת, המביאה בחשבון את האינטרסים של שני הצדדים (ההורים לעתיד של התינוק). חשוב ביותר שההסכם יהיה מנוסח באופן ברור ושיביא לידי ביטוי את הרצונות ואת הצרכים של שניכם, כיוון שכך התינוק שייוולד יזכה לסביבה נעימה יותר ויחוש ביטחון רב יותר.

ככלל, גירושין בהריון זהו הליך משפטי טעון ומורכב ובפרט הסכם הגירושין. מדובר במסמך משמעותי וחשוב לצדדים שנפרדים. לכן, מומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין בחיפה מומחה בתחום, על מנת לצלוח את תהליך הגירושין על הצד הטוב ביותר, לטובת ההורים העתידיים וכמובן לטובת הילד.

תביעת גירושין בהריון

ראשית, חשוב לציין כי מבחינת שתי הערכאות המשפטיות במדינה, המטפלות בהליכי גירושין (בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה), אין מניעה בחקיקה או בהלכה היהודית לקיים הליך של גירושין בהריון.

ברוב מקרי גירושין בהריון, נהוג להגיש קודם כל את יתר התביעות: רכוש משותף, מזונות אישה, משמורת ומזונות ילדים (במידה שיש). לאחר מכן, ניתן להגיש את תביעת הגירושין.

בית הדין הרבני מהווה את הערכאה היחידה שבה ניתן להשלים את הליך הגירושין ולקבל גט, גם אם יתר הנושאים הנלווים נדונו בבית המשפט לענייני משפחה. לכן, במקרים שבהם הגירושין הם בהסכמה והתביעה הוגשה באופן משותף לבית הדין הרבני, הוא לא יערים קשיים אלא יבוא לקראתכם וייתן אישור מהיר להתגרש. מנגד, במידה שמישהו מהצדדים אינו מסכים, בית הדין ינסה לסייע ולגשר ביניכם על מנת שתנסו להגיע לשלום בית. זאת, מאחר שבית הדין נוטה לסבור שהמחלוקות קשורות לחיכוכים ולמתחים המתגלעים בין בני הזוג בתקופת ההריון. מחלוקות שאותן ניתן לפתור לאחר הלידה. במקרה כזה ינסה בית הדין להשכין שלום בית ביניכם ויבקש לדחות את הליך הגירושין עד לאחר הלידה.

כאשר בית הדין הרבני דן במקרה של גירושין בהריון, הוא בודק ביסודיות את נסיבות הגירושין, את בקשת הצדדים, את רצונם להיפרד ואת הקשיים הפיזיים הנלווים להריון. כלומר, נקודת המוצא של הרבנים היא כי המצב ההורמונלי הוא שגרם לבעיות, ואם הצדדים ינהגו בסבלנות, אפשר לשקם את מערכת היחסים. זאת, כל עוד אין מדובר במערכת יחסים אלימה, המסכנת את האישה ההרה ואת העובר. במקרה כזה, הליך הגירושין מנוהל במקביל לניהול תיק פלילי בגין תקיפה של הגבר.

הסדרת הגט – מי יכול להתיר את הנישואין?

הסדרת הגט הוא עניין אשר מצוי בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. בדרך כלל, כאשר הצדדים מגיעים לבית הדין, הדיינים מנסים לברר האם יש אפשרות לנסות להגיע לשלום בית. במקרה ששני הצדדים נחושים בדעתם להיפרד, לא יתעכב הליך הגט, אך בהליך של גירושין בהריון, מדובר במצב יותר מסובך.

על אף שעל פי ההלכה ניתן להתגרש בתקופת ההריון, במרבית המקרים הדיינים יבקשו משני הצדדים לדחות את הליך הסדרת הגט, כך שיתבצע רק לאחר הלידה. זאת, מתוך מחשבה שאם הצדדים יישארו יחד במהלך ההריון, היחסים ביניהם יתקרבו והם לא ירצו עוד להתגרש. כמו כן, דייני בית הדין יטענו במרבית המקרים, כין אין לבצע את הגירושין באופן חפוז, שהרי לדעתם  סכסוך אשר מתגלע בין בני הזוג בזמן ההריון יכול לנבוע מתח המגרם לאור שינויים הורמונליים שעוברת האישה, כך שהוא צפוי להיפתר בתום הלידה.

בשל גישה זו של בתי הדין הרבניים, רצוי מאוד להגיש בקשה משותפת ומוסכמת לקיום הליך הגירושין, כך שלא יישאר הרבה מקום לשיקול דעת עצמאי של בית הדין הרבני, וכדי שתהיה אפשרות להסדיר את הגט במהרה. כאמור, כאשר תביעת הגירושין מוגשת לבית הדין על ידי אחד מהצדדים והשני מסרב לכך, בית הדין הרבני יבקש לדחות את הסדרת הגט עד לתום הלידה, זאת במטרה לכונן שלום בית בין שני הצדדים.

חושבת להינשא מחדש?

חשוב שתדעי, כי ההלכה היהודית ובית הדין הרבני מכוחה, מחילים מספר הגבלות ותנאים על גירושין בהריון, כאשר האישה רוצה להינשא מחדש. ישנם לא מעט מקרים שבהם עוד במהלך הגירושין, מתפתח ונרקם קשר זוגי לאחד מהצדדים או אפילו לשניהם.

בסיטואציה של גירושין בהריון, מבקשת ההלכה למנוע מצב של אי וודאות בנוגע לזהות האב של הילד ולכן נקבעה "תקופת צינון" העומדת על שלושה חודשים לאחר הגירושין, שבהם האישה אינה רשאית להינשא לגבר אחר. באופן הזה, לא יתעוררו חשדות או מחלוקות בנוגע לשאלת האבהות, ויימנעו מאבקים בנושא המזונות והסדרי הראייה. למעשה, ניתן תוקף למעמד האבהות של האב הגרוש והחובה שלו לשאת במזונות הילד. לאחר תקופת הצינון, תהא האישה משוחררת להינשא מחדש כפי רצונה.

נראה, כי בתי הדין הרבניים ממשיכים להטיל את ההגבלות גם בתקופה זו, על אף שאפשר בקלות להזים את החשדות לגבי זהות האב, על ידי שימוש בבדיקות מדעיות, וזאת לאור היבטים מוסריים וחברתיים שונים.

לפני שאתם נוקטים צעדים בעלי השלכות עתידיות על חייכם ועל חיי הילד, מומלץ שתפנו אל עורך דין גירושין. עו"ד גירושין בחיפה מומחה ובעל ניסיון רב יוכל לתת לכם את התמיכה הנדרשת במהלך גירושין בהריון – סיטואציה מורכבת מאוד עבור שניכם. חשוב לקבל ייעוץ של עורך דין גירושין מקצועי ובעל ניסיון רב שיצליח להרכיב עבורכם את התנאים האופטימליים להמשך הריון תקין ושישמור על זכויותיכם כך שתוכלו בעתיד ליצור תא משפחתי נורמטיבי ומתפקד.