הליך גירושין בישראל מורכב וכולל מספר שלבים אותם נדרש לעבור על מנת לסיים את חיי הנישואין. בין אם תחליטו לבצע את הגירושין בדרך של תביעת גירושין ובין אם באמצעות גישור גירושין וניסוח הסכם, חשוב להסתייע על ידי עורך דין גירושין.

ההתנהלות המשפטית לגבי גירושין בישראל שונה מהמצב המשפטי הקיים במדינות אחרות. במדינת ישראל, שהיא מדינת דת והלכה, הסמכות לאשר ולבצע את הגירושין באופן פורמלי, נקבעת לפי הדין האישי של בני הזוג המתגרשים. כלומר, הנוצרים יתגרשו לפי כללי הנצרות, המוסלמים על פי חוקי האסלאם והיהודים יפעלו לאורה של ההלכה היהודית.

בישראל, המערכת המשפטית מחולקת לשני סוגים של ערכאות, כאשר קיימת אפשרות לנהל את הליך הגירושין גם בבית הדין הרבני וגם בבית משפט לענייני משפחה, בהתאם לשיוך הדתי של בני הזוג. במאמר זה נסביר, בין היתר, מהן הדרכים האפשריות לבצע גירושין בישראל והיכן, מהן עילות הגירושין השונות, מהו מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית משפט לענייני משפחה ועוד.

באילו דרכים ניתן להתגרש?

גירושין בישראל יכולים להתבצע בכמה דרכים

במקרה שיש הסכמה בין הצדדים, ניתן לפנות לבית הדין הרבני לצורך אישור הסכם גירושין שהוכן מראש, לבקש מתן תוקף של פסק דין ובאותו מעמד גם לבצע את טקס הגירושין ולקבל את הגט.

במקרה בו אין הסכמה בין הצדדים, עליהם להגיש לבית הדין הרבני תביעת גירושין. במקביל לבית הדין הרבני, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הסכם הגירושין ולתת לו תוקף של פסק דין. לאחר מכן, על בני הזוג לגשת לבית הדין הרבני עם פסק הדין החלוט ולבצע שם את טקס הגירושין.

חשוב לדעת, כי רק לבית הדין הרבני מוקנית הסמכות לתת גט ולהתיר את קשר הנישואין בין הצדדים. כלומר, בני זוג יהודים המעוניינים להתגרש, חייבים לפנות לבית הדין הרבני בכדי להסדיר את מתן הגט, גם אם ניהלו את הליך הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה וגם אם לא התחתנו ברבנות אלא בטקס אזרחי.

עילות הגירושין

כאשר אחד מבני הזוג בוחר בדרך של הגשת תביעת גירושין, על מנת שבית הדין הרבני יאשר את מתן הגט, עליו להוכיח מהי עילת הגירושין שמצדיקה את התרת קשר הנישואין, על פי הדין העברי.  חשוב לדעת, שעל פי ההלכה קיימות עילות גירושין ספציפיות ולא תמיד מריבות בין בני הזוג או חוסר התאמה כללי יהיו, לפי כללי ההלכה, עילה לגירושין בישראל, ואז תביעת הגירושין עשויה להידחות. לעומת זאת, כאשר תביעת הגירושין מוגשת בהסכמת הצדדים היא תאושר ברוב המקרים על ידי בית הדין.

גירושין בישראל ניתן להתיר בהתקיים מספר עילות מרכזיות

כאשר לא ניתן לקיים יחסי אישות אינטימיים בשל מחלה, מום, עקרות או בשל סירוב של אחד מבני הזוג. בנוסף, אלימות פיזית או מילולית של הבעל כלפי אשתו או טענה של האישה שהבעל מכור לאלכוהול, לסמים, להימורים ועוד. מנגד, הבעל יכול לטעון שאשתו עוברת על חוקי הדת בכך שהיא אינה מתלבשת בצניעות, שהיא אינה שומרת על כללי הכשרות או שהיא קיימה יחסים עם גבר אחר.

מרוץ סמכויות

המצב המשפטי לגבי גירושין בישראל קובע שבתי הדין הרבניים הם ערכאת השיפוט היחידה בעלת סמכות לעסוק בענייני הגירושין ומתן הגט. לעומת זאת, בנוגע לסוגיות הנלוות לגירושין, כגון חלוקת הרכוש, מזונות ומשמורת על הילדים, יש מעמד שווה לבתי הדין הרבניים ולבתי המשפט לענייני משפחה. לכן, ההכרעה היכן יתנהל הליך הגירושין תהיה בצורה כרונולוגית, הערכאה שאליה הוגשה התביעה בראשונה היא זו שתדון בעניין.

באופן הזה, חל מרוץ הסמכויות כאשר לאחד מבני הזוג הבוחר לפתוח את הליך הגירושין יש את אפשרות הבחירה היכן לנהל את ההליך. האם לפנות לבית הדין הרבני ולנהל שם את תביעת הגירושין ואת יתר העניינים הכרוכים בגירושין או האם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, שאליו ניתן להגיש תביעות בנושאי רכוש, מדור, מזונות אישה ומשמורת אולם לא ניתן לבצע דרכו את אקט הגירושין בפועל, המתבצע בבית הדין הרבני לפי כללי הדין הדתי.

הליך גישור גירושין

בהליך של גישור גירושין ישנם שני חלקים – הליך הגישור עצמו, שבו מתנהל משא ומתן בין בני הזוג בצורה נעימה ומכבדת והם מגיעים יחד להסכמות משותפות והחלק השני הוא הכנת הסכם הגירושין בפועל. העלות הממוצעת של הליך גישור היא 10,000 ש"ח, בהתאם לשעות העבודה שהשקיע המגשר.

חשוב לציין, כי כאשר בני זוג מגיעים להליך הגישור בדעה מגובשת לגבי תוכן ההסכם, העלות הכספית תפחת. זאת, לעומת מצב שבו בני הזוג חלוקים בדעתם או כאשר קיימים ביניהם פערים רגשיים, והם זקוקים לעזרת המגשר בכדי להגיע להסכמות. במצב כזה, ידרשו  יותר שעות עבודה של המגשר והעלות תשתנה בהתאם.

סיכום

גירושין בישראל הוא הליך מורכב המשפיע הן על הצדדים והן על התא המשפחתי כולו. קיימות מספר דרכים שבהן ניתן לנהל גירושין בישראל ולכן רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני משפחה אשר יבחן לעומק את הנתונים הספציפיים של המקרה, יקח בחשבון את המטרות הרצויות, על מנת שיוכל בסופו של דבר להמליץ על דרך טיפול אידיאלית עבור בני הזוג ולהביא לסיום הסכסוך בצורה הפשוטה, המהירה והמועילה ביותר.